[plan9] Josey Wales » http://www.dagenssamhalle.se/feed/all Hämtat: 15:04

Regionen lånar EU- miljarder för att bygga sjukhus »»
Region Skåne lånar 3,5 miljarder kronor av Europeiska Investeringsbanken för att bygga ut universitetssjukhuset i Malmö.

SKR och regeringen kämpar tillsammans för demokratin »»
Nästan var tredje förtroendevald utsätts för hot och våld. Anders Knape och Amanda Lind tar gemensamma krafttag för att värna demokratin.

Kan bli mer statsstöd till drabbade kommuner »»
Civilmininster Lena Micko (S) öppnar för ytterligare stöd eller lättnader för kommuner och regioner som drabbats extra hårt av pandemin.

LISTA: Skolket minskade på grund av corona »»
För första gången på elva år minskar andelen gymnasieelever som blir av med sitt studiebidrag på grund av skolk. Förklaringen är distansundervisningen som följde med pandemins utbrott i mars. Så här ser det ut i din kommun.

Lista: Här de 40 särskilt drabbade kommunerna »»
67 procent av dödsfallen med covid-19 på äldreboenden har skett i 40 särskilt utsatta kommuner. Här är listan över de 40.

Svenonius: pausa pengar till glesbygden »»
UPPDATERAD. Region Stockholm kräver att staten i stället står för stockholmarnas betalningar i utjämningssystemet.

Här är äldreboendena som nu ska granskas »»
LISTA: 91 boenden där Ivo har hittat brister som föranleder utvidgad tillsyn.

Ivo har hittat brister på 91 äldreboenden »»
UPPDATERAD. Nästan hälften av samtliga avlidna i covid-19 under första halvåret bodde på ett äldreboende. 40 kommuner står för 70 procent av dödsfallen.

Regionala covid-föreskrifter kan införas »»
Nu ska det tas fram regionala planer för att möta eventuella nya lokala och regionala utbrott av covid-19. Länsstyrelserna får uppdraget, och Folkhälsomyndigheten ska också undersöka om man kan utfärda regionala föreskrifter vid behov.

Här bor flest barn i skuldsatta familjer »»
182 084 barn lever i en familj som har skulder eller genomgår skuldsanering. Högst andel har Ljusnarsberg, lägst har Lomma. Här är hela listan över alla kommuner.

Tillgängliga feeds
https://www.svt.se/rss.xml ([plan9] Freguz)
http://feeds.ign.com/ign/pc-reviews?format=xml ([plan9] Tobababy)
http://www.dagenssamhalle.se/feed/all ([plan9] Josey Wales)
https://www.theguardian.com/world/rss ([plan9] hardtofindname)