[plan9] Josey Wales » http://www.dagenssamhalle.se/feed/all Hämtat: 18:18

SKR: Vår arbetsgivarpolitik har starkt stöd »»
Inför varje avtalsrörelse sker regelbundna avstämningar med våra medlemmar i kommuner och regioner. Därefter bereds SKR:s mål och inriktning i förbundets förhandlingsdelegation och styrelse. Det är både en viktig och nödvändig process, skriver SKR:s förhandlingsdelegations ordförande Joakim Larsson och vice ordförande Ulf Olsson.

Oenigt SKR säger ja till ändrade turordningsregler »»
SKR säger ja till det kontroversiella förslaget i LAS-utredningen om att fler ska kunna undantas från turordningsreglerna vid uppsägningar. Men styrelsen är djupt oense. De rödgröna partierna avvisar helt utredningens förslag.

S leder ny koalition i Bromölla »»
Sent på måndagen blev det klart: en brokig koalition med Socialdemokraterna i spetsen tar över styret i Bromölla.

Läkarförbundet larmar om obetald övertid för läkarna »»
Många läkare jobbar övertid gratis åt regionerna, enligt en ny rapport från Läkarförbundet. ”Läkarna ger regionerna oregistrerad övertid för miljarder kronor”, säger Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren. Men SKR tvivlar på rapportens slutsatser.

Kommuner slopar den fria etableringen i hemtjänsten »»
Flera kommuner slopar fri etablering för privata företag i hemtjänsten och väljer i stället att upphandla ett visst antal aktörer. Det ska ge mer stabilitet och underlätta kontroll.

”Stärk ungas anknytning till arbetsmarknaden” »»
Elever som läser på yrkesprogram påverkas om möjligheten att återvända till en tidigare arbetsplats från skoltiden förloras. De har lägre sysselsättning och arbetsinkomster i upp till tio år efter avslutat gymnasium jämfört med andra elever från samma klass. Det skriver forskaren i nationalekonomi Dagmar Müller i en ny SNS-rapport. 

Låt oss nyansera bilden av ersättningen till friskolorna »»
När 85 procent ersättning till friskolorna gällde var det även tillåtet med elevavgifter, men jag antar att avgifter inte ingår i förslaget från dem som vill återinföra den gamla ordningen. Varför ska en elev straffas genom att få lägre skolpeng bara just för hen väljer en friskola, frågar Friskolornas riksförbunds vd Ulla Hamilton.

Så ska kriminella inom assistansen stoppas »»
Ivo vill få direktåtkomst till Polismyndighetens misstanke- och belastningsregister för att snabbt kunna ta reda på om personer som driver assistansföretag är kriminella.

”Fler kommuner borde välja hyggesfritt skogsbruk” »»
Hyggesfritt skogsbruk ger kommunerna bäst förutsättningar att på lång sikt uppfylla önskemål om ett rekreationsvänligt, biologiskt rikt och ekonomiskt lönsamt skogsbruk, replikerar BirdLife Sveriges skogsansvarige Christer Johansson.

Trollhättan stöper om skolor »»
För att skolsegregationen i Trollhättan ska minska kommer skolor att stöpas om och elever bussas till andra skolor. Politikerna säger ja till det förslag som Dagens Samhälle tidigare rapporterat om.

Tillgängliga feeds
https://www.svt.se/rss.xml ([plan9] Freguz)
http://feeds.ign.com/ign/pc-reviews?format=xml ([plan9] Tobababy)
http://www.dagenssamhalle.se/feed/all ([plan9] Josey Wales)
https://www.theguardian.com/world/rss ([plan9] hardtofindname)