[plan9] Josey Wales » http://www.dagenssamhalle.se/feed/all Hämtat: 03:11

MSB tar strid mot anti-vaccinpropaganda »»
Desinformation på sociala medier påverkar förtroendet för vaccin och hindrar vaccinationsprocessen. Nu ska MSB utbilda kommuners och regioners kommunikatörer i hur anti-vaccinpropaganda ska hanteras.

Västerbotten begär krislägesavtal »»
Region Västerbotten begär att få införa krislägesavtal då intensivvårdsplatser och övriga covidvårdplatser närmar sig taket. 

Intensiva it-attacker drabbar Region Gotland »»
Upprepade it-attacker mot Region Gotland har orsakat problem både vad gäller distansarbete och information till invånare. ”Kostnaderna kommer definitivt att sluta i miljonbelopp”, säger regionens digitaliseringsdirektör Anders Granvald.

Kommunsamarbete lyfter it-inköpen i Norrbotten »»
Den gemensamma e-nämnden för Norrbottens alla kommuner gör upphandlingar och samordnar digitala system i hela länet. Men det tog flera år att få nämnden att fungera. – Norrbotten har inte legat i framkant för den digitala utvecklingen i landet. Nämnden fyllde ett tydligt behov, säger ordföranden Anders Lundkvist (S). 

S ignorerar kommunerna i migrationsfrågan »»
S-styrda kommuner får dagligen, precis som vi, erfara vad eftergifterna för Miljöpartiet får för konsekvenser och kostar våra kommuninvånare. Vi säger därför nej till S- och MP-regeringens oansvariga och havererade migrationspolitik, slutreplikerar fyra moderata kommunstyrelseordförande.

Ebba Busch en normbrytare i tiden »»
Förtroendet för Ebba Busch rasar. Men i längden belönar väljarna politiker som står för sin person.  Väljarna är allt mindre partitrogna, och i någon mening gäller det även partiledarna.

Hur många kronor är en patients säkerhet värd? »»
Socialstyrelsen förespråkar att vården ska återanvända medicintekniska engångsprodukter – på flera patienter. Argumenten som lyfts handlar i huvudsak om ekonomi.

S: Hellre kvalitativ rådgivning än korta väntetider »»
Daniel Forslund och Pia Kinhult menar att det centrala är resultaten. Jag delar den bilden och ser därför med stor oro på det faktum att 1177 Vårdguiden i Region Stockholm alltför ofta snarare agerar som sluss till akutmottagningarna än som rådgivare till patienter, replikerar oppositionsregionsrådet i Region Stockholm Talla Alkurdi (S). 

Sköra äldre läggs in igen – en varningssignal »»
Var fjärde skör, multisjuk äldre person som vårdats på sjukhus skrivs in på nytt en kort tid efter. Det är lika vanligt i dag som för tio år sedan, visar en ny rapport från Socialstyrelsen.

Nya smittoregler för äldreomsorgen dröjer »»
Äldreomsorgen ska få hårdare krav på att förhindra och bekämpa smittspridning av covid-19 och andra sjukdomar, meddelar Socialstyrelsen. Men trots att smittan nu ökar dröjer de nya reglerna.

Tillgängliga feeds
https://www.svt.se/rss.xml ([plan9] Freguz)
http://feeds.ign.com/ign/pc-reviews?format=xml ([plan9] Tobababy)
http://www.dagenssamhalle.se/feed/all ([plan9] Josey Wales)
https://www.theguardian.com/world/rss ([plan9] hardtofindname)