[plan9] Josey Wales » http://www.dagenssamhalle.se/feed/all Hämtat: 13:40

Behovet av dödshjälp har aldrig varit mindre »»
En värdig död definieras alltmer som en kontrollerad död. Här talar vi dock inte längre om ett medicinskt problem som ska lösas med medicinska medel, utan om en samhällelig och kulturell oförmåga att acceptera beroende, tragedi och död, slutreplikerar professorn i hälsovårdsetik Theo Boer.

Olagligt att lägga ned kommunal hemtjänst »»
Omsorgsnämnden i Huddinge beslutade att lägga ned sin kommunala hemtjänst. Men beslutet bryter mot kommunallagen.

Utreder jävskultur efter att sambo fick toppost »»
Skellefteå kommun tillsätter en extern jävutredning sedan skolchef Anders Bergström var med när hans sambo fick en topptjänst i hans förvaltning.

Så kan kommunerna bygga det cirkulära samhället? »»
Nio av tio svenska kommunpolitiker vill att deras kommun ska prioritera återvunnet material när den upphandlar varor, enligt en ny undersökning. Ändå är det bara var tionde kommun som i sin upphandlingspolicy prioriterar återvunnet, skriver företrädare för Ragn-Sells.

”Vår rekrytering ska inte baseras på fördomar" »»
Den som söker jobb i Linköpings kommun behöver inte längre skicka med ett personligt brev. ?”Privata detaljer hör inte hemma i en fördomsfri rekryteringsprocess”, säger kommunens hr-direktör Sonja Erlandsson.

Polen och Ungern håller budgeten som gisslan »»
Ny EU-kris! ropar löpsedlarna efter att Ungern och Polen hotat att blockera EU-budgeten och coronafonden om EU-bidrag framöver knyts till demokrati- och rättsstatsvillkor. Och visst är det en kris – men också en möjlighet.

Det finns ingen tid att förlora – stäng landets minkfarmar »»
Har politikernas uppfattning om att Sverige har det bästa djurskyddet i världen gjort dem för passiva för att ta tag i de uppenbara problem som vi har framför oss? Sveriges ovilja att agera i minkfrågan är inte bara världsfrånvänt utan också ett otroligt riskfyllt agerande, ???skriver Djurens Rätts förbundsordförande Camilla Bergvall.

Sverige stannar utan förlängda yrkeskompetensbevis »»
Snart riskerar 105 000 svenska yrkesförare att stå utan giltiga yrkeskompetensbevis och hjulen kommer att stanna hos den samhällsviktiga transportsektorn.

AF-löftet: Inga vita fläckar på kommunkartan »»
Kommunerna oroar sig för vad som ska hända när Arbetsförmedlingens uppdrag ska tas över av fristående aktörer. Men generaldirektören Maria Mindhammar ger lugnande besked: ”Om det uppstår vita fläckar i betydelsen att fristående aktörer inte etablerar sig så kommer Arbetsförmedlingen att gå in.”

Vad ska väga tyngst – föräldrars eller barns rättigheter? »»
Vi möter ofta barn som vittnar om hur professionella de kommer i kontakt med inte tar dem på allvar, fattar beslut över deras huvuden och bara lyssnar på deras föräldrar.

Tillgängliga feeds
https://www.svt.se/rss.xml ([plan9] Freguz)
http://feeds.ign.com/ign/pc-reviews?format=xml ([plan9] Tobababy)
http://www.dagenssamhalle.se/feed/all ([plan9] Josey Wales)
https://www.theguardian.com/world/rss ([plan9] hardtofindname)